Strona główna |Linki:

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Europejski Fundusz Społeczny
www.kapitalludzki.gov.pl


WUP
www.wup.poznan.pl


Gmina Żerków
www.zerkow.plSPRAWOZDANIE Z UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU ARS W GIMNAZJUM NR 1 IM. Z. HERBERTA W ŻERKOWIE

 

Żerków, dnia 28 czerwca 2013 r.

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie odbyło się uroczyste zakończenie realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „AKADEMIA RÓWNYCH SZANS w GMINIE ŻERKÓW”.

Podczas uroczystości Dyrektor Gimnazjum dokonał podsumowania dwuletnich wysiłków, które miały na celu podniesienie kompetencji, wyrównanie braków i deficytów oraz ukształtowanie sprzyjających otwarciu na świat, kształtowaniu wrażliwości oraz odpowiedzialności postaw młodych ludzi.

W zajęciach z takich dziedzin jak język polski, matematyka, informatyka, język angielski, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, ekspresja kulturalna, nauczanie zintegrowane, efektywna nauka oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna wzięło udział 320 beneficjentów. Wysoka, bo wynosząca 93,78 % frekwencja wskazuje na duże zainteresowanie zajęciami.

Z uwagi na niestereotypowe metody pracy oraz szerokie wykorzystanie pomocy naukowych bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia uczniowie. Z wielu przeprowadzonych wśród nich sondaży wynika, że wpłynęły one bardzo korzystnie na ich podejście do nauki. Bardzo wysoko ocenili też Projekt rodzice, wskazując na wiele istotnych zmian u swoich dzieci, zarówno w sferze umiejętności jak i zachowaniu. Według nich, Projekt zaowocował w młodych ludziach wzrostem otwartości i poczucia własnej wartości.

Zajęcia projektowe były też bardzo ważnym doświadczeniem w pracy nauczycieli. Mając przed sobą wyzwania niezwykłe, na każde spotkanie z beneficjentami przynosili swoje najlepsze propozycje i umiejętności. Czas pracy w Projekcie uznali za nadzwyczaj owocny okres pedagogicznego i metodycznego rozwoju.

Na zakończenie uroczystości wszyscy beneficjenci Projektu oraz edukatorzy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w Projekcie oraz podziękowania od koordynatora projektu.

ARS

ARS

ARS

ARS

 

 

UE