Strona główna |Linki:

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Europejski Fundusz Społeczny
www.kapitalludzki.gov.pl


WUP
www.wup.poznan.pl


Gmina Żerków
www.zerkow.pl 

ZAKONCZENIE ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH „AKADEMIA RÓWNYCH SZANS W GMNIE ŻERKÓW” W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DOBIESZCZYŹNIE

Projekt „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” realizowany w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie w latach 2011- 2013 osiągnął założone cele. Mogli w nim uczestniczyć zarówno uczniowie z klas IV – VI jak i edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci przedszkolne. Uczniowie z klas młodszych mogli na zajęciach dodatkowych wyrównywać i rozwijać umiejętności polonistyczne i matematyczne, co z pewnością ułatwi im nauką w następnych klasach. Dla dzieci z wadami wymowy prowadzone były zajęcia logopedyczne, dzięki którym w wielu przypadkach możliwe było wcześniejsze skorygowanie wad.

Bardzo bogata była oferta zajęć dla uczniów z klas IV – VI. Wielu z nich mogło uczestniczyć nawet w kilku wybranych zajęciach. Uczniowie uzdolnieni rozwijali i doskonalili swe umiejętności z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki. Zdobyta wiedza w dużym stopniu przyczyniła się do uzyskania lepszych ocen klasyfikacyjnych i była przydatna na sprawdzianie szóstoklasistów.

Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych były dużą szansą na wyrównanie i opanowanie wielu umiejętności,z którymi mieli problemy. W ramach tego projektu uczniowie mogli realizować się także poprzez udział w gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej z elementami aerobiku, unihokeja, czy piłki siatkowej.

Dla uzdolnionych muzycznie była okazja do nauki gry na gitarze, co uświetniło akademie i uroczystości szkolne. Dość dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ekspresji kulturalnej, np. koło dziennikarskie, recytatorskie, teatrzyk w języku angielskim czy zajęcia praktyczne.

Projekt oferował bardzo bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w których każdy uczeń mógł uczestniczyć, rozwijając swoje zainteresowania, umiejętności i postawy.Efektem tego był liczny udział w zawodach sportowych a przede wszystkim w różnych konkursach pozaszkolnych nawet na szczeblu ogólnopolskim. Wielu uczniom zajęcia te pozwoliły pokonać różnego rodzaju trudności edukacyjne, czy opanować w lepszym stopniu wiadomości programowe. Dla dzieci z terenów wiejskich zajęcia tego typu w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

W dniu zakończenia roku szkolnego 2012/2013 wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie otrzymali certyfikaty i podziękowania od dyrekcji szkoły za pilne uczęszczanie na zajęcia projektowe. Pani dyrektor przekazała również specjalne podziękowania dla uczniów i nauczycieli za realizację projektu od koordynatora Wojciecha Waszaka oraz zaprezentowała certyfikat dla szkoły za udział w projekcie.

ARS

ARS

ARS

 

 

UE