Strona główna |Linki:

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Europejski Fundusz Społeczny
www.kapitalludzki.gov.pl


WUP
www.wup.poznan.pl


Gmina Żerków
www.zerkow.plFESTYN NAUKOWY – 9 czerwca 2013

 

Aby podsumować dwuletnią pracę w ramach projektu” Akademia Równych Szans w Gminie Żerków”, w Szkole Podstawowej w Chrzanie odbył się festyn, na którym zaprezentowane zostały wybrane rodzaje zajęć. Na początek pani dyrektor przedstawiła kilka ogólnych informacji: „Zajęciami projektowymi w naszej szkole objęte było każde dziecko, a niektóre uczestniczyły w dwóch lub nawet w trzech rodzajach zajęć. Podzielone były one na trzy zasadnicze grupy : zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, zajęcia wspierające uczniów z trudnościami oraz zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz opieka psychologiczno–pedagogiczna.

W sumie praca odbywała się w 35-ciu grupach. Wyniki tej pracy przełożyły się na oceny uzyskane przez naszych uczniów. Uroczystości szkolne zyskały lepszą oprawę między innymi dzięki pracy uczniów w ramach zajęć ekspresji kulturalnej. Na zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania tematyka wykraczała poza program szkoły podstawowej co bez wątpienia ułatwi uczniom dalszą edukację. Wielu z nich odkryło swoje nowe zainteresowania. Szkoła zyskała bardzo dużo przeróżnych pomocy, których nigdy byśmy sobie nie kupili, bo przecież nie byłoby nas stać na ten sprzęt nagłaśniający, z którego korzystamy. Ma on dwie ważne zalety jest lekki i łatwy do przenoszenia i nie tak skomplikowany w obsłudze jak by się wydawało. Na stolikach leżały laptopy, mikroskop, podświetlana lupa, zbiór preparatów mikroskopowych oraz skał i minerałów. Podczas zajęć, nie tylko projektowych nauczyciele wykorzystywali gry planszowe, modele brył geometrycznych, magnetyczną pomoc do nauki ułamków, atlasy przyrodnicze, akwarium, mini-szklarnię, globusy. Na komputerach w pracowni zainstalowane są programy z opłaconą licencją, wszyscy uczestnicy zajęć z informatyki otrzymali pendrivy. Ważne wydarzenia z życia szkoły możemy utrwalać za pomocą cyfrowej kamery.

Nauczyciele uczący języków w klasach I – VI mieli okazję uczestniczyć nieodpłatnie w szkoleniu, podczas którego pokazywano im ciekawe metody nauczania. Warto wspomnieć niezwykły zestaw pomocy do nauki języka angielskiego w klasach młodszych. Biorąc to wszystko pod uwagę chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym władzom, GZEAS-owi na czele z panem dyrektorem za to, że nasza szkoła mogła uczestniczyć w tym projekcie. Efekty zapewne będziemy mogli obserwować jeszcze przez wiele lat a pomoce dydaktyczne posłużą wielu pokoleniom naszych uczniów”

Następnie można było obejrzeć przedstawienie teatralne ukazujące codzienne życie szkoły, które przygotowała grupa uczniów biorąca udział w zajęciach ekspresji kulturalnej. Panie prowadzące zajęcia gimnastyki korekcyjnej zorganizowały z pomocą uczniów biorących udział w zajęciach pokaz ćwiczeń korygujących wady postawy oraz płaskostopie. Wysoki poziom umiejętności jaki zaprezentowały dzieci świadczy o tym, że musiały ciężko pracować przez całe dwa lata. Uczniowie z klas młodszych biorący udział w zajęciach języka angielskiego przygotowali krótkie scenki z życia policji. Z wielkim uznaniem widowni spotkał się fakt, że mali aktorzy mówili tylko w języku angielskim. Pani prowadząca zajęcia logopedyczne omówiła rodzicom, na czym polegała praca. Przedstawiła efekty jakie udało się osiągnąć i zwróciła uwagę, że aby nie stracić tego dzieci powinny teraz zgodnie z instrukcjami jakie mają w zeszytach, ćwiczyć systematycznie pod opieką rodziców. Uczniowie z klasy trzeciej z swoją panią przygotowali pokaz kilku eksperymentów przyrodniczych, jakie przeprowadzili wcześniej w klasie podczas zajęć. Na zakończenie zespół taneczny zatańczył trojaka.

Wzdłuż całej sali wywieszone były prace uczniów wykonywane podczas zajęć. Znalazły się tam prace plastyczne, najciekawsze fragmenty wypracowań, samodzielnie zrobione mapki, makieta miasta zrobiona w ramach utrwalania wiadomości o bryłach. Na jednym z laptopów można było się bawić mini-programami napisanymi na zajęciach informatyki. Na stoliczku stał mikroskop, za pomocą którego zainteresowani oglądali mikroświat. Każdy z zainteresowanych mógł sobie nieodpłatnie zabrać do domu płytę ze zdjęciami i filmami wykonanymi podczas różnych zajęć w szkole w mijającym roku szkolnym (zdjęcia były prezentowane przez cały czas trwania imprezy na innym laptopie jako pokaz slajdów). Wszystkie pokazy spotkały się z dużym uznanie widowni, na której zasiadły rodziny naszych uczniów. Każda kolejna prezentacja nagradzana była gromkimi brawami i choć całość trwała około 1,5 godziny, nikt się ie nudził i nikt nie wychodził wcześniej. Wiele czasu zajęło przybyłym podziwianie wywieszonych prac. Niektórzy rodzice patrzyli na nie z podziwem a nawet zaskoczeniem. Wśród dzieci dużą popularnością cieszyły się mini-programy oraz podziwianie mikro świata spod mikroskopu. Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

ARS

ARS

ARS

ARS

ARS

 

 

UE